Branże

Lista branż wg PKD: sekcja, dział, grupa, klasa

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
01. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
01.1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 01.12. Uprawa ryżu 01.13. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 01.14. Uprawa trzciny cukrowej 01.15. Uprawa tytoniu 01.16. Uprawa roślin włóknistych 01.19. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.2. Uprawa roślin wieloletnich 01.21. Uprawa winogron 01.22. Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych 01.23. Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych 01.24. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 01.25. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 01.26. Uprawa drzew oleistych 01.27. Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 01.28. Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych 01.29. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.3. Rozmnażanie roślin 01.30. Rozmnażanie roślin
01.4. Chów i hodowla zwierząt 01.41. Chów i hodowla bydła mlecznego 01.42. Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 01.43. Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych 01.44. Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych 01.45. Chów i hodowla owiec i kóz 01.46. Chów i hodowla świń 01.47. Chów i hodowla drobiu 01.49. Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt 01.50. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt
01.6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.61. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 01.62. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 01.63. Działalność usługowa następująca po zbiorach 01.64. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.7. Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 01.70. Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
02.1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 02.10. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.2. Pozyskiwanie drewna 02.20. Pozyskiwanie drewna
02.3. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna 02.30. Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
02.4. Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40. Działalność usługowa związana z leśnictwem
03. Rybactwo
03.1. Rybołówstwo 03.11. Rybołówstwo w wodach morskich 03.12. Rybołówstwo w wodach śródlądowych
03.2. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 03.21. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich 03.22. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
B. Górnictwo i wydobywanie
05. Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
05.1. Wydobywanie węgla kamiennego 05.10. Wydobywanie węgla kamiennego
05.2. Wydobywanie węgla brunatnego 05.20. Wydobywanie węgla brunatnego
06. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
06.1. Górnictwo ropy naftowej 06.10. Górnictwo ropy naftowej
06.2. Górnictwo gazu ziemnego 06.20. Górnictwo gazu ziemnego
07. Górnictwo rud metali
07.1. Górnictwo rud żelaza 07.10. Górnictwo rud żelaza
07.2. Górnictwo rud metali nieżelaznych 07.21. Górnictwo rud uranu i toru 07.29. Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
08. Pozostałegórnictwo i wydobywanie
08.1. Wydobywanie kamienia, piasku i gliny 08.11. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 08.12. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
08.9. Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.91. Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów 08.92. Wydobywanie torfu 08.93. Wydobywanie soli 08.99. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
09.1. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 09.10. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
09.9. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie 09.90. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
C. Przetwórstwo przemysłowe
10. Produkcja artykułów spożywczych
10.1. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.11. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 10.12. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 10.13. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
10.2. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.3. Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.31. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 10.32. Produkcja soków z owoców i warzyw 10.39. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.41. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 10.42. Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5. Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 10.51. Przetwórstwo mleka i wyrób serów 10.52. Produkcja lodów
10.6. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych 10.61. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 10.62. Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.7. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.71. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.72. Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.73. Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.8. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.81. Produkcja cukru 10.82. Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 10.83. Przetwórstwo herbaty i kawy 10.84. Produkcja przypraw 10.85. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 10.86. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 10.89. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.9. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.91. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 10.92. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
11. Produkcja napojów
11.0. Produkcja napojów 11.01. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.02. Produkcja win gronowych 11.03. Produkcja cydru i pozostałych win owocowych 11.04. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 11.05. Produkcja piwa 11.06. Produkcja słodu 11.07. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
12. Produkcja wyrobów tytoniowych
12.0. Produkcja wyrobów tytoniowych 12.00. PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
13. Produkcja wyrobów tekstylnych
13.1. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 13.10. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 13.10. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 13.10. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 13.10. Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
13.2. Produkcja tkanin 13.20. Produkcja tkanin 13.20. Produkcja tkanin 13.20. Produkcja tkanin 13.20. Produkcja tkanin
13.3. Wykończanie wyrobów włókienniczych 13.30. Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.9. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych 13.91. Produkcja dzianin metrażowych 13.92. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 13.93. Produkcja dywanów i chodników 13.94. Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych 13.95. Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 13.96. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 13.99. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14. Produkcja odzieży
14.1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich 14.11. Produkcja odzieży skórzanej 14.12. Produkcja odzieży roboczej 14.13. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 14.14. Produkcja bielizny 14.19. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.2. Produkcja wyrobów futrzarskich 14.20. Produkcja wyrobów futrzarskich
14.3. Produkcja odzieży dzianej 14.31. Produkcja wyrobów pończoszniczych 14.39. Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
15.1. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 15.11. Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych 15.12. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.2. Produkcja obuwia 15.20. Produkcja obuwia
16. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
16.1. Produkcja wyrobów tartacznych 16.10. Produkcja wyrobów tartacznych
16.2. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.21. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.22. Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.23. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24. Produkcja opakowań drewnianych 16.29. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru
17.1. Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury 17.11. Produkcja masy włóknistej 17.12. Produkcja papieru i tektury
17.2. Produkcja wyrobów z papieru i tektury 17.21. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 17.22. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 17.23. Produkcja artykułów piśmiennych 17.24. Produkcja tapet 17.29. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
18.1. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 18.11. Drukowanie gazet 18.12. Pozostałe drukowanie 18.13. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.14. Introligatorstwo i podobne usługi
18.2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20. Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
19.1. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu 19.10. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.2. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 19.20. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
20.1. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 20.11. Produkcja gazów technicznych 20.12. Produkcja barwników i pigmentów 20.13. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 20.15. Produkcja nawozów i związków azotowych 20.16. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 20.17. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.2. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych 20.20. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.3. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 20.30. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.4. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych 20.41. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 20.42. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych 20.51. Produkcja materiałów wybuchowych 20.52. Produkcja klejów 20.53. Produkcja olejków eterycznych 20.59. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.6. Produkcja włókien chemicznych 20.60. Produkcja włókien chemicznych
21. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
21.1. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 21.10. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.2. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 21.20. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
22.1. Produkcja wyrobów z gumy 22.11. Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.19. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.21. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.22. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.23. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.29. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
23.1. Produkcja szkła i wyrobów ze szkła 23.11. Produkcja szkła płaskiego 23.12. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 23.13. Produkcja szkła gospodarczego 23.14. Produkcja włókien szklanych 23.19. Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
23.2. Produkcja wyrobów ogniotrwałych 23.20. Produkcja wyrobów ogniotrwałych
23.3. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 23.31. Produkcja ceramicznych kafli i płytek 23.32. Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.4. Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki 23.41. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 23.42. Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.43. Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.44. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.49. Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.5. Produkcja cementu, wapna i gipsu 23.51. Produkcja cementu 23.52. Produkcja wapna i gipsu
23.6. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu 23.61. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.62. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 23.63. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.64. Produkcja zaprawy murarskiej 23.65. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem 23.69. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.7. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 23.70. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
23.9. Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 23.91. Produkcja wyrobów ściernych 23.99. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24. Produkcja metali
24.1. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 24.10. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.2. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
24.3. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce 24.31. Produkcja prętów ciągnionych na zimno 24.32. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 24.33. Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.34. Produkcja drutu
24.4. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych 24.41. Produkcja metali szlachetnych 24.42. Produkcja aluminium 24.42. Produkcja aluminium 24.43. Produkcja ołowiu, cynku i cyny 24.44. Produkcja miedzi 24.45. Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 24.46. Wytwarzanie paliw jądrowych
24.5. Odlewnictwo metali 24.51. Odlewnictwo żeliwa 24.52. Odlewnictwo staliwa 24.53. Odlewnictwo metali lekkich 24.54. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych 24.54. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
25.1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.11. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.12. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.2. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych 25.21. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 25.29. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.3. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą 25.30. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.4. Produkcja broni i amunicji 25.40. Produkcja broni i amunicji
25.5. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.50. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.6. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.61. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.62. Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.7. Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.71. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 25.72. Produkcja zamków i zawiasów 25.73. Produkcja narzędzi
25.9. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.91. Produkcja pojemników metalowych 25.92. Produkcja opakowań z metali 25.93. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.94. Produkcja złączy i śrub 25.99. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
26.1. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.11. Produkcja elementów elektronicznych 26.12. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3. Produkcja sprzętu 26.30. Produkcja sprzętu
26.4. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 26.40. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.5. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów 26.51. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 26.52. Produkcja zegarków i zegarów
26.6. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 26.60. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
26.7. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 26.70. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
26.8. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji 26.80. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27. Produkcja urządzeń elektrycznych
27.1. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 27.11. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 27.12. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.2. Produkcja baterii i akumulatorów 27.20. Produkcja baterii i akumulatorów
27.3. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.31. Produkcja kabli światłowodowych 27.32. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 27.33. Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.4. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.5. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego 27.51. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 27.52. Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
27.9. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.1. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.11. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 28.12. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.13. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek 28.14. Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.15. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.2. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia 28.21. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 28.22. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 28.23. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych 28.24. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.25. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 28.29. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.3. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.30. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.4. Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.41. Produkcja maszyn do obróbki metalu 28.49. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.9. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.91. Produkcja maszyn dla metalurgii 28.92. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 28.93. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 28.94. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 28.95. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 28.96. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 28.99. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
29.1. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 29.10. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 29.10. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 29.10. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 29.10. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 29.10. Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.2. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.3. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 29.31. Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.32. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
30. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
30.1. Produkcja statków i łodzi 30.11. Produkcja statków i konstrukcji pływających 30.12. Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
30.2. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 30.20. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.3. Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.30. Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
30.4. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
30.9. Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 30.91. Produkcja motocykli 30.92. Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich 30.99. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31. Produkcja mebli
31.0. Produkcja mebli 31.01. Produkcja mebli biurowych i sklepowych 31.02. Produkcja mebli kuchennych 31.03. Produkcja materaców 31.09. Produkcja pozostałych mebli
32. Pozostała produkcja wyrobów
32.1. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów 32.11. Produkcja monet 32.12. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 32.13. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.2. Produkcja instrumentów muzycznych 32.20. Produkcja instrumentów muzycznych
32.3. Produkcja sprzętu sportowego 32.30. Produkcja sprzętu sportowego
32.4. Produkcja gier i zabawek 32.40. Produkcja gier i zabawek
32.5. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 32.50. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32.9. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.91. Produkcja mioteł, szczotek i pędzli 32.99. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
33.1. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń 33.11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.12. Naprawa i konserwacja maszyn 33.13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.15. Naprawa i konserwacja statków i łodzi 33.16. Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych 33.17. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 33.19. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.2. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
F. Budownictwo
41. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
41.1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.1. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych 42.11. Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.12. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.13. Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.2. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.21. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.22. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.9. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42.91. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43. Roboty budowlane specjalistyczne
43.1. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę 43.11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12. Przygotowanie terenu pod budowę 43.13. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.2. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.21. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.3. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 43.31. Tynkowanie 43.32. Zakładanie stolarki budowlanej 43.33. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34. Malowanie i szklenie 43.39. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.9. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 43.91. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
45. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
45.1. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.11. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.19. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.2. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.3. Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.4. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 45.40. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 46.12. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.13. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 46.16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 46.17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.18. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.2. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.21. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 46.22. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 46.23. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 46.24. Sprzedaż hurtowa skór
46.3. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.31. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.32. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.33. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.34. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.35. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 46.36. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.37. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 46.38. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 46.39. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.4. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 46.41. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 46.42. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 46.43. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.44. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.45. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 46.46. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.47. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.48. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.49. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.5. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.51. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.52. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.6. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia 46.61. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.62. Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.63. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.64. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich 46.65. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.66. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.69. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 46.71. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.72. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.11. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.19. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.3. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.4. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.5. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.51. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.52. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.53. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.71. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.72. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.74. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.75. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.76. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.77. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.8. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach 47.81. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.82. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.89. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.9. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.91. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.99. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
H. Transport i gospodarka magazynowa
49. Transport lądowy oraz transport rurociągowy
49.1. Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 49.10. Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.2. Transport kolejowy towarów 49.20. Transport kolejowy towarów
49.3. Pozostały transport lądowy pasażerski 49.31. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 49.32. Działalność taksówek osobowych 49.39. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.4. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 49.41. Transport drogowy towarów 49.42. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.5. Transport rurociągowy 49.50. Transport rurociągowy 49.50. Transport rurociągowy
50. Transport wodny
50.1. Transport morski i przybrzeżny pasażerski 50.10. Transport morski i przybrzeżny pasażerski
50.2. Transport morski i przybrzeżny towarów 50.20. Transport morski i przybrzeżny towarów
50.3. Transport wodny śródlądowy pasażerski 50.30. Transport wodny śródlądowy pasażerski
50.4. Transport wodny śródlądowy towarów 50.40. Transport wodny śródlądowy towarów
51. Transport lotniczy
51.1. Transport lotniczy pasażerski 51.10. Transport lotniczy pasażerski
51.2. Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny 51.21. Transport lotniczy towarów 51.22. Transport kosmiczny
52. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
52.1. Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10. Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10. Magazynowanie i przechowywanie towarów
52.2. Działalność usługowa wspomagająca transport 52.21. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.22. Działalność usługowa wspomagająca transport wodny 52.22. Działalność usługowa wspomagająca transport wodny 52.23. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.24. Przeładunek towarów 52.24. Przeładunek towarów 52.24. Przeładunek towarów 52.29. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport 52.29. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport 52.29. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
53. Działalność pocztowa i kurierska
53.1. Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) 53.10. Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.2. Pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20. Pozostała działalność pocztowa i kurierska
J. Informacja i komunikacja
58. Działalność wydawnicza
58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.11. Wydawanie książek 58.12. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.13. Wydawanie gazet 58.14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.19. Pozostała działalność wydawnicza
58.2. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 58.21. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
59.1. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.11. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.13. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.14. Działalność związana z projekcją filmów
59.2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
60.1. Nadawanie programów radiofonicznych 60.10. Nadawanie programów radiofonicznych
60.2. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 60.20. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61. Telekomunikacja
61.1. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.2. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.3. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.9. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
62.0. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.01. Działalność związana z oprogramowaniem 62.02. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63. Działalność usługowa w zakresie informacji
63.1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12. Działalność portali internetowych
63.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 63.91. Działalność agencji informacyjnych 63.99. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
64. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
64.1. Pośrednictwo pieniężne 64.11. Działalność banku centralnego 64.19. Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.2. Działalność holdingów finansowych 64.20. Działalność holdingów finansowych
64.3. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.30. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.9. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.91. Leasing finansowy 64.92. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.99. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
65. Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
65.1. Ubezpieczenia 65.11. Ubezpieczenia na życie 65.12. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
65.2. Reasekuracja 65.20. Reasekuracja
65.3. Fundusze emerytalne 65.30. Fundusze emerytalne
66. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.1. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.11. Zarządzanie rynkami finansowymi 66.12. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.2. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.21. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.22. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.29. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
66.3. Działalność związana z zarządzaniem funduszami 66.30. Działalność związana z zarządzaniem funduszami
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
69. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
69.1. Działalność prawnicza 69.10. Działalność prawnicza
69.2. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
70.1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem 70.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
71.1. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne 71.11. Działalność w zakresie architektury 71.12. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.2. Badania i analizy techniczne 71.20. Badania i analizy techniczne 71.20. Badania i analizy techniczne
72. Badania naukowe i prace rozwojowe
72.1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
73.1. Reklama 73.11. Działalność agencji reklamowych 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów 73.12. Działalność związana z reprezentowaniem mediów
73.2. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20. Badanie rynku i opinii publicznej
74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
74.1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.2. Działalność fotograficzna 74.20. Działalność fotograficzna
74.3. Działalność związana z tłumaczeniami 74.30. Działalność związana z tłumaczeniami
74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75. Działalność weterynaryjna
75.0. Działalność weterynaryjna 75.00. DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
77. Wynajem i dzierżawa
77.1. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.11. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.2. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 77.21. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.22. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. 77.29. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.31. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych 77.32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.34. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.35. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.4. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78. Działalność związana z zatrudnieniem
78.1. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.2. Działalność agencji pracy tymczasowej 78.20. Działalność agencji pracy tymczasowej
78.3. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
79.1. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki 79.11. Działalność agentów i pośredników turystycznych 79.11. Działalność agentów i pośredników turystycznych 79.12. Działalność organizatorów turystyki
79.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 79.90. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 79.90. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 79.90. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
80. Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.1. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.2. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.3. Działalność detektywistyczna 80.30. Działalność detektywistyczna
81. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
81.1. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.2. Sprzątanie obiektów 81.21. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.29. Pozostałe sprzątanie
81.3. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
82.1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.11. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.19. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.2. Działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20. Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.9. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.91. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.92. Działalność związana z pakowaniem 82.99. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
P. Edukacja
85. Edukacja
85.1. Placówki wychowania przedszkolnego 85.10. Placówki wychowania przedszkolnego
85.2. Szkoły podstawowe 85.20. Szkoły podstawowe
85.3. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych 85.31. Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane 85.31. Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane 85.32. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych 85.32. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych 85.32. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych 85.32. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
85.4. Szkoły policealne oraz wyższe 85.41. Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli 85.41. Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli 85.41. Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli 85.42. Szkoły wyższe
85.5. Pozaszkolne formy edukacji 85.51. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.52. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.53. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.59. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.6. Działalność wspomagająca edukację 85.60. Działalność wspomagająca edukację
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
86. Opieka zdrowotna
86.1. Działalność szpitali 86.10. Działalność szpitali
86.2. Praktyka lekarska 86.21. Praktyka lekarska ogólna 86.22. Praktyka lekarska specjalistyczna 86.23. Praktyka lekarska dentystyczna
86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 86.90. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
87. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
87.1. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 87.10. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.3. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 87.30. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.9. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania
88.1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 88.91. Opieka dzienna nad dziećmi 88.99. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
90.0. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 90.01. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.02. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.03. Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.04. Działalność obiektów kulturalnych
91. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
91.0. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 91.01. Działalność bibliotek i archiwów 91.01. Działalność bibliotek i archiwów 91.02. Działalność muzeów 91.03. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.04. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
92. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92.0. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
93.1. Działalność związana ze sportem 93.11. Działalność obiektów sportowych 93.12. Działalność klubów sportowych 93.13. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.19. Pozostała działalność związana ze sportem
93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.21. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.29. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
S. Pozostała działalność usługowa
94. Działalność organizacji członkowskich
94.1. Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych 94.11. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.12. Działalność organizacji profesjonalnych
94.2. Działalność związków zawodowych 94.20. Działalność związków zawodowych
94.9. Działalność pozostałych organizacji członkowskich 94.91. Działalność organizacji religijnych 94.92. Działalność organizacji politycznych 94.99. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
95.1. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego 95.11. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.12. Naprawa i konserwacja sprzętu
95.2. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego 95.21. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 95.22. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego 95.23. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 95.24. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 95.25. Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 95.29. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96. Pozostała indywidualna działalność usługowa
96.0. Pozostała indywidualna działalność usługowa 96.01. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 96.02. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 96.03. Pogrzeby i działalność pokrewna 96.04. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.09. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana