Podsumowanie

organizacji
10
całkowite przychody
335,7 mln
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
355 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 10 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 336 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 21,5 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ferroxcube Polska. Firma generuje 257 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "rauschert". Przychód organizacji wynosi 44,85 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "ferro - Term". Jej sprzedaż opiewa na 22,34 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ferroxcube Polska
"rauschert"
"ferro - Term"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Ferroxcube Polska
"rauschert"
"ferro - Term"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 257 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 44,85 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,39 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,39 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 55 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.47 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,33 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 4,61 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 355 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -706 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 355 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.16 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 375 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 75,57 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,54 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,54 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 179 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.04 %.