Podsumowanie

organizacji
701
całkowite przychody
15,5 mld
przeciętny przychód
6,1 mln
przeciętny zysk
198 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 701 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,54 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 41 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 880 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Stena Recycling. Firma generuje 1,19 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Remondis. Przychód organizacji wynosi 1,07 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Eneris Surowce Usługi. Jej sprzedaż opiewa na 694 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Cronimet Pl
Stena Recycling
Remondis
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Cronimet Pl
Stena Recycling
Remondis

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 56,53 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 25,89 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 6,1 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 52 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 6,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 534 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.20 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,2 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,39 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 198 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -202 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 198 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 33.58 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 66,22 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 30,51 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 7,56 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 145 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 7,56 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 696 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.35 %.