Podsumowanie

organizacji
990
całkowite przychody
24,2 mld
przeciętny przychód
5,1 mln
przeciętny zysk
127 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 990 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 24,22 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,61 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Cronimet Pl. Firma generuje 1,58 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Stena Recycling. Przychód organizacji wynosi 1,42 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Remondis. Jej sprzedaż opiewa na 945 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Cronimet Pl
Stena Recycling
Remondis
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Cronimet Pl
Stena Recycling
Remondis

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 61,43 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 26,21 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,07 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 58 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,07 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 437 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.94 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,7 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,42 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 127 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -212 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 127 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.86 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 77,66 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 30,23 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,24 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 152 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 6,24 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 573 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.07 %.