Podsumowanie

organizacji
69
całkowite przychody
234,4 mln
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
43 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 69 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 234 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,85 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gtc Chwiłowicz. Firma generuje 43,98 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Semi Line. Przychód organizacji wynosi 30,96 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hester. Jej sprzedaż opiewa na 24,18 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gtc Chwiłowicz
Semi Line
Hester
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gtc Chwiłowicz
Semi Line
Hester

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,79 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,74 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,41 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 32 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,41 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 49 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.85 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,57 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 425 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 43 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -87 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 43 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.68 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,28 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,47 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,51 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 45 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,51 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 67 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.10 %.