Podsumowanie

organizacji
74
całkowite przychody
250 mln
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
53 tys.

Rozmiar branży

W branży są 74 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 250 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 11,96 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gtc Chwiłowicz. Firma generuje 43,98 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Semi Line. Przychód organizacji wynosi 30,96 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hester. Jej sprzedaż opiewa na 24,18 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gtc Chwiłowicz
Semi Line
Hester
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gtc Chwiłowicz
Semi Line
Hester

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,55 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,74 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,47 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 32 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,47 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 59 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.60 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,31 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 425 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 53 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -87 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 53 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.46 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,67 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,47 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,66 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 45 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,66 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 95 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.01 %.