Podsumowanie

organizacji
44
całkowite przychody
191,4 mln
przeciętny przychód
2,1 mln
przeciętny zysk
131 tys.

Rozmiar branży

W branży są 44 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 191 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 252 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.1%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,56 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,62 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,1 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 45 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 146 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.37 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,41 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 748 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 131 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -26 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 131 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.46 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 29,36 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,65 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,33 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 30 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 3,33 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 356 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.63 %.