Podsumowanie

organizacji
255
całkowite przychody
18,7 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
36 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 255 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 18,69 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,29 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "tpv Displays Polska ". Firma generuje 5,65 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Valeo Autosystemy. Przychód organizacji wynosi 3,67 mld.
Trzecie największe przychody osiąga "heesung Electronics Poland ". Jej sprzedaż opiewa na 2,58 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"tpv Displays Polska "
Valeo Autosystemy
"heesung Electronics Poland "
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"tpv Displays Polska "
Valeo Autosystemy
"heesung Electronics Poland "

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 62,14 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,19 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,34 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,34 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.28 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,84 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 894 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 36 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -330 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 36 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 26.77 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 79,89 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 20,35 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,88 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 27 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,88 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 123 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.25 %.