Podsumowanie

organizacji
35
całkowite przychody
134,1 mln
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
141 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 35 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 134 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 5,11 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.3%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,03 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,44 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,35 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 80 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,35 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 34 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.71 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 988 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 780 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 141 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -104 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 141 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 57.68 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,44 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,28 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,75 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 86 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,75 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 186 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.43 %.