Podsumowanie

organizacji
35
całkowite przychody
118 mln
przeciętny przychód
1,2 mln
przeciętny zysk
109 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 35 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 118 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,9 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.7%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,45 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,45 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,16 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 80 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,16 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.45 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 988 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 780 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 109 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -104 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 109 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 49.64 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,44 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,89 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,62 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 86 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,62 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 161 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.71 %.