Podsumowanie

organizacji
92
całkowite przychody
2,1 mld
przeciętny przychód
1,7 mln
przeciętny zysk
65 tys.

Rozmiar branży

W branży są 92 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,13 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 150 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Dmg Mori Poland. Firma generuje 898 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Eagle. Przychód organizacji wynosi 258 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fabryka Obrabiarek Rafamet. Jej sprzedaż opiewa na 120 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Dmg Mori Poland
Eagle
Fabryka Obrabiarek Rafamet
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dmg Mori Poland
Fabryka Obrabiarek Rafamet
"promotech"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 39,22 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 19,05 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,72 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 310 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,72 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 161 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -7.40 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,29 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,14 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 65 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -625 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 65 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.62 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 51,78 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 26,86 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,02 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 226 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,02 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 170 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.76 %.