Podsumowanie

organizacji
235
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
331 tys.
przeciętny zysk
1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 235 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,33 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 99,05 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Polskie Towarzystwo Chemiczne. Firma generuje 1,96 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Przychód organizacji wynosi 54,68 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Zakład Doskonalenia Zawodowego W Warszawie. Jej sprzedaż opiewa na 39,52 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Warszawie
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Stowarzyszenie Księgowych W Polsce
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,64 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 331 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 331 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.13 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 179 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 50 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -97 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -18.07 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 4,27 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,36 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 497 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 22 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 497 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.61 %.