Podsumowanie

organizacji
267
całkowite przychody
2,4 mld
przeciętny przychód
323 tys.
przeciętny zysk
999

Rozmiar branży

W branży jest 267 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,41 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 83,39 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Polskie Towarzystwo Chemiczne. Firma generuje 1,96 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Przychód organizacji wynosi 54,68 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Zakład Doskonalenia Zawodowego W Warszawie. Jej sprzedaż opiewa na 39,52 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Zakład Doskonalenia Zawodowego W Warszawie
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Stowarzyszenie Księgowych W Polsce
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,49 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,59 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 323 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 323 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.80 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 167 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 51 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -114 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -22.58 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 4,24 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,05 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 497 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 497 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.41 %.