Podsumowanie

organizacji
5
całkowite przychody
706 tys.
przeciętny przychód
8 tys.
przeciętny zysk
-17

Rozmiar branży

W branży jest 5 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 706 tys. zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 96 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.9%.

Rozkład geograficzny

Brak danych

Największe firmy

Brak danych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 622 tys. zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 622 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -12.99 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 143 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 143 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -0 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -22 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -70.98 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,07 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,07 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 45 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 8 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 45 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -20.41 %.