Podsumowanie

organizacji
3
całkowite przychody
706 tys.
przeciętny przychód
76 tys.
przeciętny zysk
643

Rozmiar branży

W branży są 3 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 706 tys. zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 96 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.9%.

Rozkład geograficzny

Brak danych

Największe firmy

Brak danych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 622 tys. zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 622 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 76 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 76 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 36.99 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 143 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 143 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -22 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,07 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,07 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 64 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 8 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 64 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -14.50 %.