Podsumowanie

organizacji
350
całkowite przychody
909 mln
przeciętny przychód
852 tys.
przeciętny zysk
28 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 350 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 909 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 15 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 7,46 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Tb Development. Firma generuje 69,29 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bet - Bud Transport. Przychód organizacji wynosi 47,69 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Irbud. Jej sprzedaż opiewa na 33,6 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Tb Development
Bet - Bud Transport
Irbud
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dim
Subadom
Bet - Bud Transport

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,31 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,2 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 852 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 852 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 105 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.95 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,02 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 421 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 28 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -134 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 28 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 97.51 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,97 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,32 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,53 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 23 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,53 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 190 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.31 %.