Podsumowanie

organizacji
56
całkowite przychody
48,9 mld
przeciętny przychód
7,8 mln
przeciętny zysk
108 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 56 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 48,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,92 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 62.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Lg Energy Solution Wrocław
Exide Technologies
Johnson Matthey Battery Systems
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Lg Energy Solution Wrocław
Exide Technologies
Zap Sznajder Batterien

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 904 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 336 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 7,76 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 169 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 7,76 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 2,87 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -18.91 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 28,47 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 9,86 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 108 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -764 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 108 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 32 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -16.56 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,41 mld zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 359 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 11,27 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 163 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 11,27 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 1,44 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.43 %.