Podsumowanie

organizacji
46
całkowite przychody
48,9 mld
przeciętny przychód
8,4 mln
przeciętny zysk
178 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 46 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 48,92 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,92 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 62.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Lg Energy Solution Wrocław
Exide Technologies
Johnson Matthey Battery Systems
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Lg Energy Solution Wrocław
Exide Technologies
Zap Sznajder Batterien

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,06 mld zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 349 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 8,4 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 169 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8,4 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 2,74 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -17.61 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 43,15 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 10,86 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 178 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -2,23 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 178 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -7.75 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,79 mld zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 423 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 12,98 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 163 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 12,98 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1,1 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.83 %.