Podsumowanie

organizacji
279
całkowite przychody
3,8 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
19 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 279 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,82 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 642 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 44.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Decathlon. Firma generuje 2,43 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Sportsdirect.com Poland. Przychód organizacji wynosi 155 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "pm Sport. P. Lewandowski I M. Wojtiuk. .". Jej sprzedaż opiewa na 74,29 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Decathlon
Sportsdirect.com Poland
"pm Sport. P. Lewandowski I M. Wojtiuk. ."
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Decathlon
Sportsdirect.com Poland
R-gol Marcin Radziwon

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,46 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,28 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 32 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,28 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 102 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.80 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 973 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 358 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -90 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 19 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.92 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 17,61 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,46 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,34 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 42 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,34 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 125 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.49 %.