Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)


Podsumowanie

organizacji
343
całkowite przychody
5,6 mld
przeciętny przychód
982 tys.
przeciętny zysk
31 tys.

Rozmiar branży

W branży są 343 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,64 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 341 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Nokia Solutions And Networks. Firma generuje 3,09 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Autopay. Przychód organizacji wynosi 1,22 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Electronic Control Systems. Jej sprzedaż opiewa na 189 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Nokia Solutions And Networks
Autopay
Electronic Control Systems
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Nokia Solutions And Networks
Autopay
Premium Mobile

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,3 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,74 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 982 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 24 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 982 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 71 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.31 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 860 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 340 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -116 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 31 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.98 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,18 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,16 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 51 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,16 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.53 %.