Podsumowanie

organizacji
209
całkowite przychody
798,6 mln
przeciętny przychód
680 tys.
przeciętny zysk
15 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 209 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 799 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 128 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -11.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Asg Poland. Firma generuje 124 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Saueressig Polska. Przychód organizacji wynosi 89,19 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Chespa Klisze. Jej sprzedaż opiewa na 52,41 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Asg Poland
Saueressig Polska
Chespa Klisze
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Asg Poland
Saueressig Polska
Chespa Klisze

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,9 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,33 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 680 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 33 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 680 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 38 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.86 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 578 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 237 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -124 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 15 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 33.81 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 11,6 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,54 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 777 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 33 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 777 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.32 %.