Podsumowanie

organizacji
241
całkowite przychody
5,1 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
29 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 241 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,08 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 420 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Jacobs Douwe Egberts Pl. Firma generuje 1,04 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Tchibo Warszawa. Przychód organizacji wynosi 841 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Lipton Teas And Infusions Poland. Jej sprzedaż opiewa na 368 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Jacobs Douwe Egberts Pl
Tchibo Warszawa
Lipton Teas And Infusions Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Jacobs Douwe Egberts Pl
Tchibo Warszawa
"bero Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 41,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 14,03 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,85 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,85 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 165 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.59 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,69 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 581 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 29 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -85 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 29 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.05 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 36,68 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 16,67 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,8 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 21 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,8 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 205 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.27 %.