Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z)


Podsumowanie

organizacji
20
całkowite przychody
279,9 mln
przeciętny przychód
2,4 mln
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 20 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 280 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 5,26 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "posnet Polska". Firma generuje 184 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "avista". Przychód organizacji wynosi 34,71 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Black Point. Jej sprzedaż opiewa na 26,94 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"posnet Polska"
"avista"
Black Point
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"posnet Polska"
Black Point
"avista"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 34,71 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,69 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,39 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,39 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 385 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 38.82 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,97 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 983 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -159 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 33,95 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 21,24 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,73 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,73 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 447 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 40.39 %.