Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)


Podsumowanie

organizacji
752
całkowite przychody
401,7 mln
przeciętny przychód
159 tys.
przeciętny zysk
827

Rozmiar branży

W branży są 752 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 402 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 44 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 37,3 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Liga Obrony Kraju. Firma generuje 73,37 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gks Gieksa Katowice. Przychód organizacji wynosi 22,79 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fregata Swimming. Jej sprzedaż opiewa na 7,72 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Liga Obrony Kraju
Gks Gieksa Katowice
Fregata Swimming
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Liga Obrony Kraju
Gks Gieksa Katowice
Polski Związek Tenisa Stołowego

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,16 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 551 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 159 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 159 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.38 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 90 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 36 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -43 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.18 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,36 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 636 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 157 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 14 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 157 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.45 %.