Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)


Podsumowanie

organizacji
588
całkowite przychody
418,1 mln
przeciętny przychód
173 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 588 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 418 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 40,44 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Liga Obrony Kraju. Firma generuje 81,67 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Polski Związek Tenisa Stołowego. Przychód organizacji wynosi 27,84 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Gks Gieksa Katowice. Jej sprzedaż opiewa na 25,92 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Liga Obrony Kraju
Gks Gieksa Katowice
Fundacja De Arte Athletica
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Liga Obrony Kraju
Gks Gieksa Katowice
Polski Związek Tenisa Stołowego

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,37 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 587 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 173 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 173 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.94 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 113 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 41 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -29 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 33.40 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,74 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 768 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 179 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 24 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 179 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.52 %.