Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)


Podsumowanie

organizacji
880
całkowite przychody
469,7 mln
przeciętny przychód
155 tys.
przeciętny zysk
1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 880 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 470 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 70 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 50,99 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Liga Obrony Kraju. Firma generuje 73,37 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gks Gieksa Katowice. Przychód organizacji wynosi 22,79 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fundacja De Arte Athletica. Jej sprzedaż opiewa na 22,35 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Liga Obrony Kraju
Gks Gieksa Katowice
Fundacja De Arte Athletica
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Liga Obrony Kraju
Gks Gieksa Katowice
Polski Związek Tenisa Stołowego

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,14 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 542 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 155 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 155 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.85 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 95 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -40 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.95 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,37 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 672 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 157 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 14 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 157 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.70 %.