HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (47)


Podsumowanie

organizacji
19 527
całkowite przychody
545,1 mld
przeciętny przychód
1,6 mln
przeciętny zysk
31 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 19527 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 545,12 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 246 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 36,45 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Jeronimo Martins Polska. Firma generuje 85,37 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lidl. Przychód organizacji wynosi 33,69 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Bp Europa Se Spółka Europejska Oddział W Polsce. Jej sprzedaż opiewa na 22,45 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Lidl
Bp Europa Se Spółka Europejska Oddział W Polsce
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Lidl
Lpp

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 26,67 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,47 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,63 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 17 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,63 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.02 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,03 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 405 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -97 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 31 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.83 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 25,66 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,14 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,73 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,73 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 40 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.47 %.