HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (47)


Podsumowanie

organizacji
22 764
całkowite przychody
602,2 mld
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
28 tys.

Rozmiar branży

W branży są 22764 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 602,18 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 918 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 50,63 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Jeronimo Martins Polska. Firma generuje 85,37 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lidl. Przychód organizacji wynosi 33,69 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Bp Europa Se Spółka Europejska Oddział W Polsce. Jej sprzedaż opiewa na 22,45 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Lidl
Bp Europa Se Spółka Europejska Oddział W Polsce
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Lidl
Lpp

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 25,87 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 11,73 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,44 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,44 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.79 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 988 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 382 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 28 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -100 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 28 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.64 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 24,6 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 11,49 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,57 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 26 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,57 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.11 %.