Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z)


Podsumowanie

organizacji
111
całkowite przychody
1 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
27 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 111 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,04 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 10 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 81,18 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to New Balance Poland. Firma generuje 509 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Columbia Sportswear Poland. Przychód organizacji wynosi 88,84 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Green Side. Jej sprzedaż opiewa na 48,51 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
New Balance Poland
Ecco (poland)
Columbia Sportswear Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
New Balance Poland
Ecco (poland)
Polskie Sklepy Odzieżowe W Restrukturyzacji

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 20,36 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,39 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,31 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 17 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 113 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.91 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,42 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 517 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 27 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -92 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 27 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.79 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 26,01 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,69 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,32 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 27 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,32 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 69 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.47 %.