Podsumowanie

organizacji
1641
całkowite przychody
114,4 mld
przeciętny przychód
1,2 mln
przeciętny zysk
33 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1641 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 114,37 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 32 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 9,58 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Jeronimo Martins Polska. Firma generuje 85,37 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Auchan Polska. Przychód organizacji wynosi 11,18 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Action Poland. Jej sprzedaż opiewa na 2,19 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Auchan Polska
Action Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Auchan Polska
Tjx Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,4 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,48 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,15 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,15 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.70 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 749 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 264 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 33 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -66 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 33 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 36.91 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 16,06 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,26 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,36 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 37 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,36 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 71 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.21 %.