Podsumowanie

organizacji
1000
całkowite przychody
107,3 mld
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
31 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1000 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 107,31 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 96 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,18 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Jeronimo Martins Polska. Firma generuje 98,37 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Action Poland. Przychód organizacji wynosi 3,57 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Firma Handlowa "bat". Jej sprzedaż opiewa na 424 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Auchan Polska
Action Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Jeronimo Martins Polska
Auchan Polska
Tjx Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,06 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,44 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,48 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 36 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,48 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 78 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.54 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 699 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 269 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -74 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 31 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.78 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,55 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,76 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,71 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 56 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,71 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 117 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.23 %.