Podsumowanie

organizacji
1220
całkowite przychody
4,3 mld
przeciętny przychód
310 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1220 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,26 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 44 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 8,89 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -38.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "atm Grupa ". Firma generuje 315 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "discovery Polska". Przychód organizacji wynosi 272 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Telemark. Jej sprzedaż opiewa na 155 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"atm Grupa "
"discovery Polska"
Telemark
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"discovery Polska"
"atm Grupa "
Papaya Films

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,6 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,33 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 310 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 310 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.10 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 477 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 149 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -85 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 60.24 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,87 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,91 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 445 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 18 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 445 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.68 %.