Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z)


Podsumowanie

organizacji
77
całkowite przychody
15,9 mld
przeciętny przychód
30,8 mln
przeciętny zysk
980 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 77 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,85 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,46 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Tele-fonika Kable. Firma generuje 5,42 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Leoni Kabel Polska. Przychód organizacji wynosi 1,95 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Fabryka Kabli Elpar. Jej sprzedaż opiewa na 1,26 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Tele-fonika Kable
Leoni Kabel Polska
Fabryka Kabli Elpar
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Tele-fonika Kable
Leoni Kabel Polska
Fabryka Kabli Elpar

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 483 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 205 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 30,77 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 378 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 30,77 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 3,99 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.30 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 29 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 8,47 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 980 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -181 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 980 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 138 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.56 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 509 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 195 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 38,31 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 1,03 mln zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 38,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 4,05 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.20 %.