Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z)


Podsumowanie

organizacji
65
całkowite przychody
15,6 mld
przeciętny przychód
33,3 mln
przeciętny zysk
1,1 mln

Rozmiar branży

W branży jest 65 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,57 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,36 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Tele-fonika Kable. Firma generuje 5,42 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Leoni Kabel Polska. Przychód organizacji wynosi 1,95 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Fabryka Kabli Elpar. Jej sprzedaż opiewa na 1,26 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Tele-fonika Kable
Leoni Kabel Polska
Fabryka Kabli Elpar
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Tele-fonika Kable
Leoni Kabel Polska
Fabryka Kabli Elpar

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 547 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 231 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 33,3 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 833 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 33,3 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3,38 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.20 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 30,89 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 9,85 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1,08 mln zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -96 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,08 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 156 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.02 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 596 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 214 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 47,24 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 1,64 mln zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 47,24 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4,53 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.97 %.