Podsumowanie

organizacji
398
całkowite przychody
2,2 mld
przeciętny przychód
526 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 398 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,19 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 84,03 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bauer Print Wykroty. Firma generuje 474 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wydawnictwo Bauer. Przychód organizacji wynosi 363 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Burda Media Polska. Jej sprzedaż opiewa na 358 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bauer Print Wykroty
Wydawnictwo Bauer
Burda Media Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Medialog
Wydawnictwo Bauer
Bauer Print Wykroty

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,47 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,47 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 526 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 526 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.42 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 357 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 108 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -143 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.69 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,77 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,98 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 599 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 27 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 599 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 16 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.87 %.