Podsumowanie

organizacji
369
całkowite przychody
2,1 mld
przeciętny przychód
528 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 369 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,13 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 13 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 26,18 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bauer Print Wykroty. Firma generuje 474 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wydawnictwo Bauer. Przychód organizacji wynosi 363 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Burda Media Polska. Jej sprzedaż opiewa na 358 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bauer Print Wykroty
Wydawnictwo Bauer
Burda Media Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Medialog
Wydawnictwo Bauer
Bauer Print Wykroty

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,47 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,36 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 528 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 528 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.11 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 340 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 108 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -152 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,83 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,98 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 615 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 27 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 615 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.54 %.