Podsumowanie

organizacji
193
całkowite przychody
7,1 mld
przeciętny przychód
611 tys.
przeciętny zysk
8 tys.

Rozmiar branży

W branży są 193 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,12 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 2,21 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -17.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Netto. Firma generuje 6,52 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dr. Optima. Przychód organizacji wynosi 84,83 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Gama. Jej sprzedaż opiewa na 51,65 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Netto
Dr. Optima
Gama
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Netto
Netto Indygo
"sam 34 Marek Theus"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,19 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,83 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 611 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 611 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 26 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.77 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 366 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 158 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -130 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 32.32 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,13 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,41 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 760 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 15 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 760 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.55 %.