Podsumowanie

organizacji
166
całkowite przychody
7,1 mld
przeciętny przychód
673 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 166 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,09 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 2,22 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -17.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Netto. Firma generuje 6,52 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dr. Optima. Przychód organizacji wynosi 84,83 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Gama. Jej sprzedaż opiewa na 51,65 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Netto
Dr. Optima
Gama
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Netto
Netto Indygo
"sam 34 Marek Theus"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,35 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,25 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 673 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 673 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.89 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 253 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 149 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -126 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 34.83 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,54 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,57 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 804 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 14 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 804 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.70 %.