Podsumowanie

organizacji
8809
całkowite przychody
19,3 mld
przeciętny przychód
306 tys.
przeciętny zysk
26 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 8809 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 19,27 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 236 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,78 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to State Street Bank International Gmbh Oddział W Polsce. Firma generuje 1,16 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bny Mellon (poland). Przychód organizacji wynosi 646 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Infosys Poland. Jej sprzedaż opiewa na 620 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
State Street Bank International Gmbh Oddział W Polsce
Bny Mellon (poland)
Infosys Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Respect Holding
State Street Bank International Gmbh Oddział W Polsce
Covetrus International Services

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,05 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 306 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 39 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 306 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.38 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 286 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 130 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -13 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 26 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 31.08 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,2 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,56 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 464 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 59 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 464 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 39 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.58 %.