Podsumowanie

organizacji
9839
całkowite przychody
21,6 mld
przeciętny przychód
301 tys.
przeciętny zysk
25 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 9839 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 21,6 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 446 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,25 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to State Street Bank International Gmbh Oddział W Polsce. Firma generuje 1,16 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bny Mellon (poland). Przychód organizacji wynosi 646 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Infosys Poland. Jej sprzedaż opiewa na 620 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
State Street Bank International Gmbh Oddział W Polsce
Bny Mellon (poland)
Infosys Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Respect Holding
State Street Bank International Gmbh Oddział W Polsce
Covetrus International Services

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,05 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 301 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 38 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 301 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.28 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 282 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 129 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -14 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 25 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 31.35 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,19 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,56 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 455 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 58 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 455 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 38 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.53 %.