Podsumowanie

organizacji
34
całkowite przychody
286,7 mln
przeciętny przychód
855 tys.
przeciętny zysk
-304

Rozmiar branży

W branży są 34 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 287 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 279 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -29.8%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 16,72 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 855 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 101 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 855 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.71 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 599 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 165 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -0 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -98 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,41 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,74 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 999 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 255 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 999 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 32 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.55 %.