Podsumowanie

organizacji
39
całkowite przychody
292,1 mln
przeciętny przychód
620 tys.
przeciętny zysk
-304

Rozmiar branży

W branży jest 39 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 292 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 278 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -29.5%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 16,72 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 620 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 620 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.62 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 602 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 165 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -0 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -98 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,41 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,74 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 921 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 46 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 921 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 46 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.91 %.