Podsumowanie

organizacji
79
całkowite przychody
10,4 mld
przeciętny przychód
8,2 mln
przeciętny zysk
509 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 79 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,35 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 390 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Aptiv Services Poland. Firma generuje 2,73 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Valeo Electric And Electronic Systems. Przychód organizacji wynosi 1,37 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Pkc Group Poland. Jej sprzedaż opiewa na 1,26 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Aptiv Services Poland
Valeo Electric And Electronic Systems
Pkc Group Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Aptiv Services Poland
Valeo Electric And Electronic Systems
"se Bordnetze Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 333 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 106 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 8,19 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 197 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8,19 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 443 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.68 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,02 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 3,6 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 509 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -809 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 509 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.99 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 409 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 110 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 13,53 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 953 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 13,53 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 47 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.35 %.