Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)


Podsumowanie

organizacji
586
całkowite przychody
6,3 mld
przeciętny przychód
1,7 mln
przeciętny zysk
67 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 586 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,34 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 494 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kaczmarek Electric. Firma generuje 758 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Horeca Solutions Group. Przychód organizacji wynosi 297 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Electronic Arts Polska. Jej sprzedaż opiewa na 232 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kaczmarek Electric
Horeca Solutions Group
Electronic Arts Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Kaczmarek Electric
Ikr
Sunday Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 29,2 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,77 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,66 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,66 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 61 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.17 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,79 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 731 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 67 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -64 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 67 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.46 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 31,68 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 14,9 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,06 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 36 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,06 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 133 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.10 %.