Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)


Podsumowanie

organizacji
506
całkowite przychody
6,4 mld
przeciętny przychód
2,1 mln
przeciętny zysk
89 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 506 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,44 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 491 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kaczmarek Electric. Firma generuje 758 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Medezin. Przychód organizacji wynosi 316 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Horeca Solutions Group. Jej sprzedaż opiewa na 297 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kaczmarek Electric
Medezin
Horeca Solutions Group
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Kaczmarek Electric
Ikr
Sunday Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 31,46 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 14,2 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,11 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,11 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 151 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.29 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,14 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 848 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 89 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -50 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 89 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.49 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 35,58 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 16,32 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,44 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 36 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,44 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 208 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.78 %.