Podsumowanie

organizacji
38
całkowite przychody
82,6 mln
przeciętny przychód
199 tys.
przeciętny zysk
19 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 38 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 82,59 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 6,95 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy


Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,16 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 199 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 199 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.96 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 379 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 153 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -41 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 19 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 113.54 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,86 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,01 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 335 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 335 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 30 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.43 %.