Podsumowanie

organizacji
33
całkowite przychody
71,4 mln
przeciętny przychód
177 tys.
przeciętny zysk
19 tys.

Rozmiar branży

W branży są 33 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 71,38 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firma rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,76 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.5%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,22 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 894 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 177 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 177 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.24 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 226 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 131 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -33 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 19 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 113.54 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,48 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,46 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 325 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 325 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.79 %.