Podsumowanie

organizacji
1347
całkowite przychody
6,8 mld
przeciętny przychód
492 tys.
przeciętny zysk
34 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1347 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,84 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 78 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 343 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Pzu Centrum Operacji. Firma generuje 476 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Nationale-nederlanden Usługi Finansowe. Przychód organizacji wynosi 418 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "unilink". Jej sprzedaż opiewa na 254 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Pzu Centrum Operacji
"unilink"
Allianz
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Allianz
Pzu Centrum Operacji
"unilink"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,72 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,36 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 492 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 38 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 492 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 34 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.27 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 916 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 297 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -20 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 34 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.45 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,81 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,61 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 699 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 57 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 699 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 59 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.45 %.