Podsumowanie

organizacji
1937
całkowite przychody
8,2 mld
przeciętny przychód
386 tys.
przeciętny zysk
26 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1937 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 8,22 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 39 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 616 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Pzu Centrum Operacji. Firma generuje 426 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "unilink". Przychód organizacji wynosi 423 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Allianz. Jej sprzedaż opiewa na 401 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Pzu Centrum Operacji
"unilink"
Allianz
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Allianz
Pzu Centrum Operacji
"unilink"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,62 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,97 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 386 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 386 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.91 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 654 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 227 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -19 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 26 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.20 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,06 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,04 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 568 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 39 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 568 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 44 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.43 %.