Podsumowanie

organizacji
94
całkowite przychody
300 mln
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
69 tys.

Rozmiar branży

W branży są 94 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 300 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 20,45 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "grenkeleasing". Firma generuje 39,2 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "ostrewka". Przychód organizacji wynosi 20,13 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "alternatywa Polska". Jej sprzedaż opiewa na 19,75 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"grenkeleasing"
"ostrewka"
"alternatywa Polska"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"grenkeleasing"
"ostrewka"
Econocom Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,81 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,89 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,3 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,3 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 171 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.99 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,12 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 444 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 69 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -49 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 69 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 42.10 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 16,47 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,92 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,2 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 72 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 304 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 26.52 %.