Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)


Podsumowanie

organizacji
231
całkowite przychody
5 mld
przeciętny przychód
908 tys.
przeciętny zysk
31 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 231 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,97 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 516 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Google Poland. Firma generuje 1,2 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Groupm. Przychód organizacji wynosi 808 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "omnicom Media Group". Jej sprzedaż opiewa na 520 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Google Poland
Groupm
"omnicom Media Group"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Google Poland
Groupm
"omnicom Media Group"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 24,34 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,15 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 908 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 908 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 39 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.78 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,34 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 660 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -139 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 31 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.57 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 26,52 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,15 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,34 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 34 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,34 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.96 %.