Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)


Podsumowanie

organizacji
165
całkowite przychody
4,9 mld
przeciętny przychód
1 mln
przeciętny zysk
30 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 165 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,86 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 500 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Google Poland. Firma generuje 1,44 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Groupm. Przychód organizacji wynosi 1,23 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Value Media. Jej sprzedaż opiewa na 476 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Google Poland
Groupm
"omnicom Media Group"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Google Poland
Groupm
"omnicom Media Group"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 17,62 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,21 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,04 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,04 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.48 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,43 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 477 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 30 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -221 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 30 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.83 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 22,18 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,21 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,51 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 39 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,51 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 67 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.25 %.