Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)


Podsumowanie

organizacji
267
całkowite przychody
5,2 mld
przeciętny przychód
1 mln
przeciętny zysk
33 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 267 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,15 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 16 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 556 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Google Poland. Firma generuje 1,2 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Groupm. Przychód organizacji wynosi 808 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "omnicom Media Group". Jej sprzedaż opiewa na 520 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Google Poland
Groupm
"omnicom Media Group"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Google Poland
Groupm
"omnicom Media Group"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 23,16 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,83 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.39 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,34 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 636 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 33 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -139 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 33 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.95 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 25,17 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,68 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,43 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,43 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 64 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.18 %.