Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z)


Podsumowanie

organizacji
10
całkowite przychody
409,9 mln
przeciętny przychód
14,5 mln
przeciętny zysk
632 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 10 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 410 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 39,25 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hewalex. Firma generuje 210 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Rorets Polska. Przychód organizacji wynosi 83,97 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Energetyka Solarna Ensol. Jej sprzedaż opiewa na 58,38 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hewalex
Rorets Polska
Energetyka Solarna Ensol
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hewalex
Rorets Polska
Energetyka Solarna Ensol

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 210 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 83,97 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 14,5 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 88 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 14,5 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1,3 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.61 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 22,01 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 4,11 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 632 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -312 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 632 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 110 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 49.98 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 307 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 92,38 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 14,41 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 1,21 mln zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 14,41 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1,29 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.58 %.