Podsumowanie

organizacji
109
całkowite przychody
13,4 mld
przeciętny przychód
8,9 mln
przeciętny zysk
106 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 109 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 13,44 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,47 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Abb. Firma generuje 4,37 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Hitachi Energy Poland. Przychód organizacji wynosi 2,76 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Generator Produkcja Opole. Jej sprzedaż opiewa na 911 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Abb
Hitachi Energy Poland
Generator Produkcja Opole
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Abb
Hitachi Energy Poland
Generator Produkcja Opole

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 254 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 83,15 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 8,92 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 28 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8,92 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.46 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,75 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,93 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 106 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -837 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 106 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.89 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 281 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 111 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 10,93 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 159 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 10,93 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 288 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.45 %.