Podsumowanie

organizacji
4654
całkowite przychody
26 mld
przeciętny przychód
497 tys.
przeciętny zysk
19 tys.

Rozmiar branży

W branży są 4654 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 26,02 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 155 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,31 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Smarketer Group. Firma generuje 5,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Rtb House. Przychód organizacji wynosi 1,93 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Janssen-cilag Polska. Jej sprzedaż opiewa na 753 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Smarketer Group
Rtb House
Janssen-cilag Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Mccann Poland
City Media Projekt
Rtb House

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,34 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,99 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 497 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 497 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.73 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 589 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 220 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -53 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 19 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.36 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,16 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,67 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 658 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 658 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.19 %.