DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA (M)


Podsumowanie

organizacji
47 994
całkowite przychody
459,2 mld
przeciętny przychód
324 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży są 47994 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 459,23 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1399 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 33,66 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Pge Polska Grupa Energetyczna. Firma generuje 75,39 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Canpack. Przychód organizacji wynosi 15,54 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Unimot. Jej sprzedaż opiewa na 13,39 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Canpack
Unimot
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Pge Polska Grupa Energetyczna
Conotoxia Holding
Mccann Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,27 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,92 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 324 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 324 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.77 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 562 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 191 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -62 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.55 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,38 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,11 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 520 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 17 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 520 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 40 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.06 %.