Podsumowanie

organizacji
67
całkowite przychody
1,2 mld
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
41 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 67 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,16 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 46,44 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hbo Polska. Firma generuje 417 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to The Walt Disney Company (polska). Przychód organizacji wynosi 307 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Kino Świat. Jej sprzedaż opiewa na 154 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hbo Polska
The Walt Disney Company (polska)
Kino Świat
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hbo Polska
The Walt Disney Company (polska)
Kino Świat

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 17,49 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,23 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,37 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 71 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,37 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 65 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.63 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,26 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 637 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 41 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -191 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 41 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.89 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 25,78 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,49 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,55 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 49 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,55 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 113 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.42 %.