Podsumowanie

organizacji
910
całkowite przychody
26,2 mld
przeciętny przychód
3,7 mln
przeciętny zysk
115 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 910 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 26,2 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 16 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,5 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "lg Electronics Polska". Firma generuje 2,82 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Transfer Multisort Elektronik. Przychód organizacji wynosi 1,47 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Exclusive Networks Poland. Jej sprzedaż opiewa na 1,16 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"lg Electronics Polska"
Transfer Multisort Elektronik
Exclusive Networks Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"lg Electronics Polska"
Xiaomi Technology (polska)
Transfer Multisort Elektronik

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 64,32 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 22,19 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,7 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,7 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 365 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.55 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,06 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,1 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 115 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -78 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 115 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 36.18 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 64,36 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 25,05 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,09 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 59 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,09 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 409 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.83 %.