Podsumowanie

organizacji
813
całkowite przychody
24,7 mld
przeciętny przychód
3,7 mln
przeciętny zysk
121 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 813 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 24,74 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,11 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "lg Electronics Polska". Firma generuje 2,82 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Transfer Multisort Elektronik. Przychód organizacji wynosi 1,47 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Exclusive Networks Poland. Jej sprzedaż opiewa na 1,16 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"lg Electronics Polska"
Transfer Multisort Elektronik
Exclusive Networks Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"lg Electronics Polska"
Xiaomi Technology (polska)
Transfer Multisort Elektronik

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 64,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 22,61 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,74 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,74 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 334 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.56 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,92 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,15 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 121 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -74 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 121 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 31.99 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 65,58 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 25,12 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,28 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 65 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4,28 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 423 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.60 %.