Podsumowanie

organizacji
6
całkowite przychody
1,7 mld
przeciętny przychód
28,3 mln
przeciętny zysk
2,5 mln

Rozmiar branży

W branży jest 6 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,74 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 143 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Saint-gobain Construction Products Polska. Firma generuje 1,3 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ursa Polska. Przychód organizacji wynosi 292 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Krosglass. Jej sprzedaż opiewa na 85,85 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Saint-gobain Construction Products Polska
Ursa Polska
Krosglass
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Saint-gobain Construction Products Polska
Ursa Polska
Krosglass

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,3 mld zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 292 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 28,27 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9,88 mln zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 28,27 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 4,06 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.81 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 183 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 53,16 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2,53 mln zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,53 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 331 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.68 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 2,08 mld zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 490 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 43,32 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 7,4 mln zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 43,32 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 6,03 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 26.91 %.