Podsumowanie

organizacji
990
całkowite przychody
16,2 mld
przeciętny przychód
2,6 mln
przeciętny zysk
122 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 990 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 16,24 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 33 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 133 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Vestas-poland. Firma generuje 4,58 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Fuste Management. Przychód organizacji wynosi 911 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Woodward Poland. Jej sprzedaż opiewa na 294 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Vestas-poland
Fuste Management
Woodward Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Tech Service
Vestas-poland
Fuste Management

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 28,54 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,64 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,6 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 56 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,6 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 114 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.07 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,99 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 906 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 122 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -120 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 122 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.59 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 34,21 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 14,71 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,33 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 135 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,33 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 210 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.85 %.