Podsumowanie

organizacji
127
całkowite przychody
959,8 mln
przeciętny przychód
439 tys.
przeciętny zysk
15 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 127 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 960 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 15 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 68,89 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ivy Technology Poland. Firma generuje 340 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "teleplan Polska" -. Przychód organizacji wynosi 210 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Sietom. Jej sprzedaż opiewa na 73,78 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ivy Technology Poland
Asplex
"teleplan Polska" -
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Asplex
Ivy Technology Poland
"teleplan Polska" -

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,2 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,23 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 439 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 439 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.04 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 587 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 118 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -31 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 15 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.48 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,78 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,81 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 555 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 52 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 555 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 30 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.68 %.