Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
1621
całkowite przychody
16,5 mld
przeciętny przychód
311 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1621 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 16,53 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 75 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,55 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Warsaw Trading Partners. Firma generuje 6,71 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Żegluga Polska. Przychód organizacji wynosi 2,59 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Flavus. Jej sprzedaż opiewa na 473 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Warsaw Trading Partners
Żegluga Polska
Flavus
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Warsaw Trading Partners
Żegluga Polska
I 76

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,48 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,74 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 311 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 311 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.31 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,21 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 270 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -348 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.38 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 23,55 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,67 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 717 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 15 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 717 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 44 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.67 %.