Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
1860
całkowite przychody
16,9 mld
przeciętny przychód
297 tys.
przeciętny zysk
4 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1860 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 16,91 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 19 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,63 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Warsaw Trading Partners. Firma generuje 6,71 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Żegluga Polska. Przychód organizacji wynosi 2,59 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Flavus. Jej sprzedaż opiewa na 473 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Warsaw Trading Partners
Żegluga Polska
Flavus
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Warsaw Trading Partners
Żegluga Polska
I 76

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,89 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,55 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 297 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 297 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.74 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,14 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 252 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -335 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.10 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,84 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,24 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 701 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 701 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 43 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.60 %.