PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (C)


Podsumowanie

organizacji
36 386
całkowite przychody
2158,7 mld
przeciętny przychód
3,7 mln
przeciętny zysk
120 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 36386 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2158,66 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 542 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 241,46 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -8.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Orlen. Firma generuje 299,14 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lg Energy Solution Wrocław. Przychód organizacji wynosi 40,8 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Izo-bet. Jej sprzedaż opiewa na 36,04 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Orlen
Lg Energy Solution Wrocław
Izo-bet
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"puratos Polska"
Orlen
Izo-bet

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 76,92 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 27,3 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,67 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 40 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,67 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 148 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.60 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,28 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,46 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 120 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -193 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 120 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.47 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 89,88 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 32,9 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,56 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 83 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4,56 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 235 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.15 %.