Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
310
całkowite przychody
9,9 mld
przeciętny przychód
2,3 mln
przeciętny zysk
81 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 310 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 9,9 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 827 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to 3m Wrocław. Firma generuje 2,2 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bispol. Przychód organizacji wynosi 1,08 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Bolsius Polska. Jej sprzedaż opiewa na 961 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
3m Wrocław
Bispol
Bolsius Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
3m Wrocław
Bispol
Bolsius Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 65,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 20,33 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,33 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 32 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,33 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 124 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.39 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,63 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,07 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 81 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -76 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 81 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 41.53 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 70,22 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 19,95 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,48 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 61 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,48 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 179 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.37 %.