Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
348
całkowite przychody
10,3 mld
przeciętny przychód
2,2 mln
przeciętny zysk
57 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 348 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,3 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 13 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 936 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to 3m Wrocław. Firma generuje 2,2 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bispol. Przychód organizacji wynosi 1,08 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Bolsius Polska. Jej sprzedaż opiewa na 961 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
3m Wrocław
Bispol
Bolsius Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
3m Wrocław
Bispol
Bolsius Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 57,83 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 20,8 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,22 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 27 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,22 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 103 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.43 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,63 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,07 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 57 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -82 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 57 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 33.21 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 64,68 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 19,95 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,42 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 56 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,42 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 167 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.84 %.