Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
194
całkowite przychody
5,3 mld
przeciętny przychód
2,9 mln
przeciętny zysk
61 tys.

Rozmiar branży

W branży są 194 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,3 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 18 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 62,16 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to 3m Wrocław. Firma generuje 2,54 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "arlen". Przychód organizacji wynosi 369 mln.
Trzecie największe przychody osiąga K.c.b. Interlight. Jej sprzedaż opiewa na 267 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
3m Wrocław
Bispol
Bolsius Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
3m Wrocław
Bispol
Bolsius Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 35,96 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,18 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,93 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,93 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 204 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.43 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,62 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 922 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 61 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -282 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 61 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.37 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 46,96 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 17,03 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,9 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 31 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 2,9 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 219 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.57 %.