Podsumowanie

organizacji
46
całkowite przychody
1,1 mld
przeciętny przychód
2,3 mln
przeciętny zysk
174 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 46 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,05 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 80,14 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.1%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 94,91 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 41,47 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,3 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,3 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 178 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.27 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,83 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 3,16 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 174 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -23 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 174 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 30 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 49.41 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 115 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 56,28 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,88 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 77 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,88 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 468 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.32 %.