Podsumowanie

organizacji
57
całkowite przychody
1,1 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
138 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 57 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,1 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 90,6 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Interdruk
"kuvert Polska"
W.z.eurocopert
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Interdruk
"kuvert Polska"
W.z.eurocopert

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 88,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 26,43 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,92 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 24 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,92 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 103 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.42 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,68 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,33 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 138 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -33 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 138 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 42.73 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 110 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 27,17 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,51 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 84 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,51 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 195 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.32 %.