Podsumowanie

organizacji
1251
całkowite przychody
11,6 mld
przeciętny przychód
274 tys.
przeciętny zysk
8 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1251 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 11,64 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 737 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Deloitte Poland. Firma generuje 1,35 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie Epłatności. Przychód organizacji wynosi 1,01 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Centuś Śliczniuk I Syn. Jej sprzedaż opiewa na 589 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Deloitte Poland
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie Epłatności
Centuś Śliczniuk I Syn
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Deloitte Poland
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie Epłatności
Centuś Śliczniuk I Syn

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,58 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,57 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 274 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 274 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.03 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 667 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 166 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -91 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.24 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,71 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,75 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 401 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 401 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.67 %.