Podsumowanie

organizacji
1098
całkowite przychody
10,8 mld
przeciętny przychód
284 tys.
przeciętny zysk
8 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1098 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,8 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 39 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 562 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Deloitte Poland. Firma generuje 1,35 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie Epłatności. Przychód organizacji wynosi 1,01 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Centuś Śliczniuk I Syn. Jej sprzedaż opiewa na 589 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Deloitte Poland
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie Epłatności
Centuś Śliczniuk I Syn
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Deloitte Poland
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie Epłatności
Centuś Śliczniuk I Syn

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,02 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,62 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 284 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 284 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.57 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 728 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 176 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -101 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.43 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,18 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,03 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 417 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 417 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.51 %.