Podsumowanie

organizacji
477
całkowite przychody
1,2 mld
przeciętny przychód
508 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 477 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,15 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 55,68 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to The & Partnership Limited. Firma generuje 164 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dentsu Polska. Przychód organizacji wynosi 118 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Mslgroup. Jej sprzedaż opiewa na 43,96 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
The & Partnership Limited
Dentsu Polska
Mslgroup
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
The & Partnership Limited
Abbvie Polska
Komunikacja Plus

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,57 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,4 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 508 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 508 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 21 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.66 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 587 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 232 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -60 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.81 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,04 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,59 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 651 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 651 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 51 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.41 %.