Podsumowanie

organizacji
303
całkowite przychody
859,2 mln
przeciętny przychód
527 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży są 303 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 859 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 40 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 5,29 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to The & Partnership Limited. Firma generuje 178 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dentsu Polska. Przychód organizacji wynosi 115 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Stopro. Jej sprzedaż opiewa na 75,27 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
The & Partnership Limited
Dentsu Polska
Mslgroup
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
The & Partnership Limited
Abbvie Polska
Komunikacja Plus

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,33 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,53 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 527 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 527 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.32 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 544 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 214 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -76 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.35 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,82 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,14 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 644 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 21 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 644 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.35 %.