Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)


Podsumowanie

organizacji
71
całkowite przychody
604,8 mln
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
58 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 71 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 605 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,24 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Grupa Mo. Firma generuje 98,6 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Forbo Flooring B.v. () Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 65,34 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Arte. Jej sprzedaż opiewa na 49,09 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Grupa Mo
Forbo Flooring B.v. () Oddział W Polsce
Arte
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Forbo Flooring B.v. () Oddział W Polsce
Arte
Firma Handlowa Max-fliz Ii

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 26,11 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 16,93 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,85 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,85 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 119 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.13 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,06 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 733 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 58 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -84 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 58 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 47.63 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,39 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 16,68 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,87 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 91 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,87 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 138 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.57 %.