Podsumowanie

organizacji
542
całkowite przychody
24,1 mld
przeciętny przychód
5,1 mln
przeciętny zysk
141 tys.

Rozmiar branży

W branży są 542 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 24,09 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,64 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Formula. Firma generuje 4,19 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gt Group Tomaszek. Przychód organizacji wynosi 1,43 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Beko. Jej sprzedaż opiewa na 1,2 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Formula
Gt Group Tomaszek
Beko
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gt Group Tomaszek
Beko
"philips Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 75,99 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 35,84 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,14 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 82 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,14 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 428 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.36 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,68 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,91 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 141 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -89 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 141 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.34 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 81,18 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 39,32 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,22 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 122 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 6,22 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 607 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.34 %.