Podsumowanie

organizacji
54
całkowite przychody
145,3 mln
przeciętny przychód
240 tys.
przeciętny zysk
1 tys.

Rozmiar branży

W branży są 54 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 145 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 11,86 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bardusch-polska
Kls Księżopolski Laszczyk
"blycolin Textile Services"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Bardusch-polska
Kls Księżopolski Laszczyk
Ag Serwis

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,14 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,17 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 240 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 240 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 34 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -10.18 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 657 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 514 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -194 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -46.91 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,78 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,99 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 228 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 228 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 132 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -23.76 %.